Tuesday, February 8, 2011

การลงทุน และ การ ออม

 

ว่าด้วยการลงทุนใครว่าไม่สำคัญ 
ทุกอย่างต้องมีการลงทุน 
ถึงจะได้มาซึ่งคำว่า "ออม"
เพราะถ้าเราลงทุน ที่จะทำอะไรสักอย่าง
เช่น ลงทุนในหุ้น, ลงทุนในธุรกิจ หรือ ลงทุนเรื่องการศึกษา
ทุกอย่างก็คือการลงทุน 
แล้วทำไมถึงได้คำว่า"ออม" 
เพราะเมื่อเราลงทุนในหุ้น ผลกำไรที่ได้มาเราก็ต้องเก็บออม 
ไว้บางส่วน เพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคต ข้างหน้า
เพราะเมื่อเราลงทุนทำธุรกิจ เราก็ต้องได้กำไรจากธุรกิจนั้นๆ 
จากนั้นก็ต้องแบ่งกำไรที่ได้ออมไว้เป้นทุนครั้งต่อไป หรือขยายธุรกิจ
เพราะเมื่อเราลงเรื่องการศึกษา เราก็ต้องเอาการศึกษาที่เราได้เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ 
ที่จะหารายได้เข้ากระเป๋า จากนั้นก็ต้องเอาเงินเดือนที่ได้มา 
ออมไว้บางส่วน เพื่อสร้างฐานะ
ดีงนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่มาคู่กัน
"ลงทุน" กับ
"ออม"


No comments:

Post a Comment